Programimng

مطالبی از آموخته های من

Programimng

مطالبی از آموخته های من

با سلام
کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال هستم .
این وبلاگ رو در زمان کارآموزیم با تشویق یکی از دوستان ایجاد کردم تا مطالبی رو که در زمان کارآموزیم یاد گرفتم اینجا قرار بدم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره .